Privacyverklaring

PERVINCA hecht uiteraard veel waarde aan het vertrouwen dat een klant ons geeft. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met de gegevens die wij verzamelen en zien het als onze verantwoordelijkheid de  privacy van onze klant te beschermen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 maart 2021.

Over ons

PERVINCA
Herenstraat 79A
2271CC Voorburg
Mail: mail@pervinca.nl
Tel:+31(0)70-3000555

KVK: 69909830
Btw-identificatienummer: NL182236596B01

1. Persoonsgegevens

PERVINCA verzamelt en is beheerder van alle persoonsgegevens die worden verstrekt via de website. We verzamelen persoonlijke informatie onder andere bij het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling en het verwerken van vragen/klachten.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben jouw persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

Doeleinden
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven:

 • Bezoek aan onze website
 • Gebruik van onze website
 • Het aanmaken en beheren van accounts
 • Verwerken van bestellingen
 • Verwerken van vragen en klachten
 • Het optimaal functioneren van de webshop
 • Het verbeteren van de website
 • Social mediakanalen

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Tenzij dit op grond van wettelijke bepalingen verplicht is.

2. Doorgifte

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. We geven jouw gegevens alleen door aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • IT-dienstverleners
 • Bezorgpartners
 • Betaalpartners
 • Leveranciers
 • Boekhouder

3. Jouw rechten

Als klant/bezoeker heb je altijd de volgende rechten:

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via mail@pervinca.nl

4. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Bekijk hier ons cookiebeleid.

5. Wijzigingen

Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring moeten aanpassen vanwege een verandering in werkwijze. Je vindt de nieuwste versie altijd op onze website. Wij zijn niet verplicht om updates in de verklaring te communiceren. Daarom adviseren wij om regelmatig onze privacyverklaring opnieuw te bekijken.

Voor vragen over ons privacy-beleid graag contact met ons opnemen via mail@pervinca.nl

Menu